Social Share
Medalii Medals
Ordine si Decoratii Orders & Decorations
Militaria
Organizatii si Asociatii Organizations & Asociations
Varia
Ultimele Comentarii

    No comments to display

R.P.R. / R.S.R. / Socialist

Premiul de stat R.P.R. , clasa 1 a

Premiul de stat R.P.R., clasa a 3 a

Ordinul Steaua R.P.R. – clasa a 4 a

Ordinul Steaua RSR clasa a 5 a

Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a 4 a – R.P.R. Acordat lui Ion V. Moraru, care in anul 1976 a fost numit ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Populara Angola.

Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a 5 a – R.S.R.

Medalia Tudor Vladimirescu clasa 1 a

Medalia Tudor Vladimirescu clasa a 2 a – R.S.R.

serv.patriei

Ordinul „In slujba patriei socialiste” clasa a 3 a, R.P.R 1964

Ordinul 23 August clasa a 3 a – R.S.R.

Ordinul 23 August clasa a 4 a R.P.R.

Ordinul 23 August – clasa a 4 a – R.S.R. – Brevet acordat fostului ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Populara Angola, Ion V. Moraru.

Ordinul Apararea Patriei –  R.P.R. clasa a III

Medalia In serviciul patriei socialiste – R.P.R.

Ordinul Meritul Cultural – clasa a 2 a – R.S.R.

Medalia Meritul Cultural clasa 1 a R.S.R.

Ordinul Meritul Sportiv – clasa a 3 a – R.S.R. – Acordat fostului Secretar General al Aviatiei Sportive

Ordinul Muncii, clasa 1 a, R.P.R.

Ordinul Muncii – R.P.R. – clasa a 3 a –  Brevet acordat fostului ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Populara Angola, Ion V. Moraru.

Ordinul Muncii clasa 1 a – R.S.R.

Medalia Muncii – R.P.R.

Medalia 25 de ani de la Proclamarea Republicii – Brevet acordat fostului ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Populara Angola, Ion V. Moraru.

Medalia Eliberarea de sub jugul fascist 1948

Medalia Eliberarea de sub jugul fascist R.P.R. 1954

Medalia a 20a aniversare a eliberarii Patriei – R.P.R.

Medalia 25 de ani de la eliberarea Patriei

Medalia 30 de ani de la eliberarea Romaniei de sub dominatia fascista – R.S.R. – 1974

Medalia a 40 a aniversare a revolutiei de eliberare sociala si nationala antifascista si antiimperialista

Medalia 40 de ani de la infiintarea Partidului Comunist din Romania – R.P.R.

Medalia A 50-a aniversare a P.C.R.

Medalia In cinstea incheierii colectivizarii agriculturii – R.P.R. 1962

Medalia 10 ani de la infiintarea primelor unitati ale Armatei Populare Romane – R.P.R. 1953

Medalia a 30a aniversare a Armatei Republicii Socialiste Romane

Medalia Virtutea Ostaseasca clasa a 3 a

Medalia Meritul Militar clasa a 2a R.S.R.

Academia „Stefan Gheorgiu” Certificat de studii – semnatura olografa a lui Leonte Rautu (rector) – L. Rautu (născut Lev Oigenstein), in 1948 devine membru al CC al PCR, membru al Comitetului Politic Executiv (1955-1981), secretar al CC al PCR (1965-1969), vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1969-1972), rector al Academiei de studii politice „Ștefan Gheorghiu” din București (1972-1982).

Premiul Stefan Gheorghiu – Academia Republicii Populare Romane – semnatura olografa a Presedintelui Academiei Romane (1963-1966), Ilie G. Murgulescu.

IMG_6340

Diploma de Medic emerit R.P.R. 1964, semnatura olografa a lui G. G. Dej